16.03Gdańsksold out
18.03Kraków
24.03Poznańsold out
25.03Łódź
07.04Wrocławsold out
08.04Katowice
16.04Warszawasold out
17.04Szczecin
18.04Koszalin
21.04Lublin